Letterpress typeset Namecard V10

Letterpress typeset namecard version 10

Paper Stock: 300gsm Maple White
Types: 8pt Centenary 
              3号楷体
              5号楷体          
Back to Top